Redaktionellt arbete

Löpande redaktionellt arbete

Vi erbjuder olika typer av textarbeten och även en helhetslösning av det redaktionella arbetet på ert företag. För att få en enhetlighet kan vi erbjuda en tjänst där vi hjälper till med text, fotografering, layout och innehåll.

Idag är det är viktigt att ha en lättnavigerad och välfungerande hemsida för alla företag. Kravet är även att sidan är uppdaterad och aktuell och att det händer saker på sidan. Det ska kanske finnas en blogg eller nyhetssida, man ska synas i sociala media och texten ska vara uppdaterad. Det kan vara svårt att hinna med om man har andra arbetsuppgifter som sina huvuduppgifter och det är där vi kommer in och hjälper er.

Välskriven text skapar förtroende

Att ha välskrivna professionella texter på hemsidan, nyhetsbrevet eller i en presentation skapar förtroende och ger ett professionellt intryck hos kunder. Vi erbjuder hjälp med korrekturläsning, granskning av befintlig text, redigering av text vad gäller rubriker, struktur med mera och vi skriver helt nya texter. Vi arbetar med olika typer av texter beroende på ert behov. Det kan vara texter till hemsidan, nyhetsbrev eller presentationer.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev är ett bra sätt att nå ut till kunder och påminna de om att ni finns och berätta vad ni erbjuder. Vi hjälper till att skriva texter och sätta ihop bild och text till nyhetsbrev.

Det finns många fördelar med att skicka nyhetsbrev:

 • Det leder trafik till er webbplats
 • Ni bygger ert varumärke
 • Ni kan målgruppsanpassa ert innehåll
 • Det är en utmärkt säljkanal

Bättre webbtexter

På webben är det viktigt att ha välskrivna texter, men där är det andra krav på texterna. Texterna behöver till exempel vara lättillgängliga och lätta att förstå. Mottagaren ska kunna hitta rätt information, ta till sig informationen och sedan göra det som avsändaren vill. Att ha tilltalande lockande rubriker gör att läsaren stannar kvar längre och lockas till vidare läsning. På webben gäller det även att inte ha för långa texter och lätta upp med till exempel en punktlista eller faktaruta.

Våra tjänster

 • Löpande redaktionellt arbete
 • Nya texter till hemsida, nyhetsbrev, presentationer
 • Textarbeten
 • Korrekturläsning och granskning av befintliga texter
 • Nyhetsbrev

Nöjda kunder

Popomax

 • Nya texter till hemsidan
 • Nyhetsbrev
 • Mässmaterial

Säljcoachen

 • Ny text till hemsidan
 • Korrekturläsning och ny text till e-utbildning

Retora

 • Löpande redaktionellt arbete
 • Ny text till hemsidan